X
การส่งรูป ทาสแมว เข้าประกวด (สำหรับรูปเจ้าของกับแมวเท่านั้น) ผู้ที่ส่งรูปมาแล้วได้ยอด จำนวนกด Like สูงสุดในแต่ละเดือน (ขั้นต่ำ 50 Like ขึ้นไป)
ผู้ชนะการส่งรูป ทาสแมว ในแต่ละเดือนจะได้ของรางวัลร่วมสนุก 1 ชุด/เดือน (ของเล่นแมวหรือขนมแมว) จัดส่งถึงบ้าน ฟรี !!
*** ผู้ที่ชนะการประกวดรูป ทาสแมว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ได้สมัครสมาชิกไว้ ***
หมายเหตุ : ของรางวัลสำหรับการ ส่งรูป ทาสแมว ประกวด อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้ ค่ะ
www.CatDeva.com แหล่งรวมความรู้เรื่องแมว ประกาศซื้อขายแมว ฟรี