X

ผู้ชนะการประกวดรูปทาสแมวประจำเดือน กรกฎาคม 2558

ผู้ชนะการประกวดรูปทาสแมว
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ได้แก่

เก่งกะคุณนายฟองดู 
ยอด Like 135

การส่งรูป ทาสแมว เข้าประกวด (สำหรับรูปเจ้าของกับแมวเท่านั้น)
ผู้ที่ส่งรูปทาสแมวมาแล้วได้ยอด จำนวนกด Like สูงสุดในแต่ละเดือน (ขั้นต่ำ 50 Like ขึ้นไป)
ผู้ชนะการส่งรูป ทาสแมว ในแต่ละเดือนจะได้ของรางวัลร่วมสนุก 1 ชุด/เดือน
(ของเล่นแมวหรือขนมแมว) จัดส่งถึงบ้าน ฟรี !!
*** ผู้ที่ชนะการประกวดรูป ทาสแมว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ได้สมัครสมาชิกไว้ ***
หมายเหตุ : ของรางวัลสำหรับการ ส่งรูป ทาสแมว ประกวด อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า
ภายใน 7 วัน แอทมินติดต่อไม่ได้ถือว่าสละสิทธิ์ นะค่ะ

ขอขอบคุณทาสแมวทุกท่านที่เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้ ค่ะ
www.CatDeva.com แหล่งรวมความรู้เรื่องแมว ประกาศซื้อขายแมว ฟรี

ที่มา : www.catdeva.com

ความลับของแมว